Polityka prywatności
1. Administrator (Leszek Pudełko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Medman
Leszek Pudełko (NIP: 6462364716) z siedzibą w Katowicach /40 – 027/ przy ul. Francuskiej 29)
określa w polityce prywatności zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały
udostępnione podczas korzystania z usług serwisu.
2. Dane osobowe, które są przetwarzane to:
a) E-mail, który został udostępniony przez użytkownika podczas pisania komentarzy
b) Wizerunek osoby, która wyraziła zgodę na jego publikację w zakładce

Partnerskie Szkoły


3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody użytkownika wyrażonej
poprzez wysłanie komentarza z uzupełnieniem rubryki „adres e-mail” bądź też na podstawie
zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie „checkbox-a” z zgodą na rozpowszechnianie twojego
wizerunku w naszym serwisie.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie pkt 2 a) wyłącznie w celu
publikacji komnetarza użytkownika w serwisie oraz wykonani jego żądania tj. na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie pkt 2 b) wyłącznie na podstawie
zgody użytkownika tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
6. Definicje użyte w regulaminie stosuje się wprost do polityki prywatności.
7. Adres e-mail jest wyłącznie przetwarzany w celu kontaktu z użytkownikiem serwisu w
zakresie skierowanej do administratora wiadomości oraz w związku z publikacją w serwisie
przesłanych przez użytkownika zdjęć.
8. Wizerunek będzie publikowany wyłącznie w zakładce http://gym.irokez.tv/partnerskie-
szkoly/ celem publikacji osób, które wspierają projekt pozostawienia gimnazjów.
9. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz
możliwość żądania zaprzestania ich przetwarzania.
10. Administrator będzie przechowywał dane w celu wskazanym w ust. 2 do czasu, aż
użytkownik cofnie zgodę na publikację jego wizerunku, a w zakresie e-maili przez
okres 1 roku.
11. Każdy użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych go
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia jego danych osobowych oraz
wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
12. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na naruszenie
przepisów odnośnie prawa o ochronie danych osobowych.
13. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 i 4 jest dobrowolne, jednakże
brak ich podania sprawi, iż Administrator nie będzie mógł publikować wizerunku,
albo skontaktować się z użytkownikiem.

Ciasteczka

1. Serwis wykorzystuje niewielkie pliki zwane plikami cookies (ciasteczkami) do celów
statystycznych oraz poprawy funkcjonalności serwisu. Są one zapisywane przez
administratora za pośrednictwem serwisu na komputerze osoby odwiedzającej niniejszy
serwis, jeżeli przeglądarka internetowa odwiedzającej osoby na to pozwala. W tym celu
przetwarzane są takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
przeglądane przez ciebie podstrony serwisu oraz czas na to poświęcony. Zbierane w ten
sposób informacje pomagają dostosowywać stronę internetową do urządzenia
odwiedzającego, usprawnić funkcjonalność serwisu oraz dają możliwość opracowania
ogólnych statystyk odwiedzin serwisu.
2. Mechanizm plików cookies nie powoduje jakichkolwiek zagrożeń na urządzeniu
odwiedzającego serwis. Jednakże, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie plików cookies, to
możesz za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W
przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami,
które ze swojej natury wymagają plików cookies.
3. Administrator gromadzi także adresy IP odwiedzających niniejszy serwis. Adres IP to numer
przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis przez dostawcę usług internetowych.
Adres IP jest wykorzystywany przez administratora przy tworzeniu analiz statystycznych,
diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa oraz

ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów
do przeglądania treści serwisu.

Gymnazjomaniaki to platforma aktywności społecznej
dla wszystkich tych, którym oświecona nauka i edukacja leżą na sercu
Fundamenty Oświeconych Umysłów
Ludzkości