§ 1

Regulamin został opublikowany dnia 07.09.2017

Określa on zasady korzystania z serwisu gymnazjo-maniaki, zamieszczonego na stronie internetowej http://gym.irokez.tv/

§ 2 Definicje

 1. a) Serwis – Ogół informacji zawartych na stronie http://gym.irokez.tv/
 2. b) Administratora – Administratorem i właścicielem serwisu jest Leszek Pudełko.
 3. e) Regulamin – Regulamin dostępny pod adresem http:// gym.irokez.tv/regulamin
 4. i) Przetwarzanie danych osobowych ­- jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Dostęp do materiałów prezentowanych przez administratora jest bezpłatny. Administrator posiada majątkowe prawa autorskie do części ze zdjęć, a pozostałe publikuje na podstawie odpowiednich licencji.
 2. Z racji tego, iż do części ze zdjęć przysługują autorskie prawa majątkowe, to zanim je skopiujesz lub też opublikujesz, zwróć się w tym celu z uprzednią prośbą do administratora.

§ 4 Treść serwisu

  1. Serwis pełni funkcję informacyjną na temat reformy zmierzającej do likwidacji gimnazjów. Intencją autora jest zrzeszenie osób, które nie zgadzają się z przeprowadzaną reformą zmierzającą do usunięcia gimnazjów i ostateczne doprowadzenie do uratowania gimnazjów. Niniejszym administrator oświadcza, iż jego celem nie jest naruszenie wizerunku, czy też godności jakiejkolwiek osoby publicznej, bądź też jakiegokolwiek prawa podmiotowego. Część materiałów zamieszczonych w serwisie jest karykaturą wizerunku osób publicznych zamieszczoną zgodnie z konstytucyjnym prawem do twórczości artystycznej.
  2. Prezentowane na niniejszej stronie materiały w sposób humorystyczny zmierzają do zaprezentowania sprzeciwu względem usuwania gimnazjów. Administrator korzystając z konstytucyjnej wolności słowa do wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji nie ma na celu znieważenia jakiegokolwiek organu, ani też osoby.

§ 5 Komentarze

 1. W celu zamieszczenia komentarzy pod artykułem, stanowiących prywatną opinię na temat zamieszczonych w nim informacji wymagane jest podanie adresu e­mail oraz podpisu użytkownika.
 2. Adres e­mail nie będzie publikowany po napisaniu komentarza, służy on wyłącznie do kontaktu z użytkownikiem w zakresie związanym z publikowanym komentarzem.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, które mogą być bezprawne (np.: byłyby obraźliwe, zawierały linki do wirusów, stanowiły groźbę lub też naruszały autorskie prawa majątkowe) lub też, które umieszczałyby w komentarzach reklamy i wiadomości niezwiązane z głównym wątkiem.

§ 6 Przesyłanie swojego „selfie”

 1. W celu przesłania swojego selfie na tle gimnazjum będziesz musiał wyrazić swoją zgodę na publikację twojego wizerunku. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat będzie do tego niezbędna zgoda co najmniej jednego z twoich rodziców.
 2. Twoje zdjęcie zostanie opublikowane w naszym serwisie wraz z hasłem przeciwko likwidacji twojego gimnazjum. Przesłane zdjęcie nie zostanie przez administratora, ani też współpracujące z nim osoby opublikowane na jakiejkolwiek innej stronie internetowej.
 3. Na żądanie osoby, której wizerunek będzie znajdował się na stronie bądź też jego przedstawiciela ustawowego zdjęcia z portalu zostaną usunięte niezwłocznie.

§ 7 Zamówienie banera, wlepek bądź koszulki

 1. Za pomocą niniejszego serwisu użytkownik może zamówić banery oraz wlepki w drukarni Silesia Print (Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice). W tym celu należy uzupełnić formularz na stronie http://gym.irokez.tv/uliczne-graffiti-projekty-bannerow/#wlepki i podać kod baneru znajdujący się pod wybranym projektem. Następnie wysłać do drukarni formularz zgłoszenia z zapytaniem o cenę. Z drukarni użytkownik otrzyma zwrotnie ofertę do akceptacji. Po zaakceptowaniu przez użytkownika oferty należy uiścić zaoferowaną przez drukarnię cenę, aby otrzymać zamówione wlepki lub też banery. Oprócz tego użytkownik może pobrać projekt wlepki bądź też baneru i wysłać go do swojej drukarni.
 2. Za pomocą formularza dostępnego na powyższej stronie użytkownik może zamówić koszulkę z nadrukiem w drukarni Koszulkolandia (ul. Przemysłowa 78 (II piętro), 43-100 Tychy). W tym celu należy uzupełnić formularz na wyżej wskazanej stronie internetowej i podać kod koszulki znajdujący się pod wybranym projektem. Następnie wysłać do drukarni formularz zgłoszenia z zapytaniem o cenę. Z drukarni użytkownik otrzyma zwrotnie ofertę do akceptacji. Po zaakceptowaniu przez użytkownika oferty należy uiścić zaoferowaną przez drukarnię cenę, aby otrzymać zamówioną koszulkę. Oprócz tego użytkownik może pobrać koszulki i wysłać go do swojej drukarni.
 3. Administrator nie jest stroną umowy w zakresie zamówienia koszulki, baneru bądź też wlepek. W związku z powyższym administrator nie wykonuje zobowiązania w zakresie przygotowania koszulki, baneru bądź też wlepek za pomocą drukarni Silesia Print oraz Koszulkolandia, jak i też nie powierza im wykonania wlepek, baneru oraz koszulki we własnym imieniu. Stronami umowy jest użytkownik oraz zamawiający. Administrator nie pobiera jakichkolwiek opłat związanych z wykonaniem koszulki, wlepek bądź też baneru, a robią to wyłącznie powyższe drukarnie.
Gymnazjomaniaki to platforma aktywności społecznej
dla wszystkich tych, którym oświecona nauka i edukacja leżą na sercu
Fundamenty Oświeconych Umysłów
Ludzkości